مسابقات انتخابی و قهرمانی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جام وحدت و دوستی در مجموعه ورزشی ولایت