مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های اسلامشهر و شهرهای توابع استان تهران با حضور آرمیان