بخش اماکن
کلیه مربیان و ورزشکاران می توانند از طریق سامانه پیامک3000574343 و شماره تلفن 56154098 واحد نظارت و بازرسی اداره ورزش و جوانان اسلامشهرهرگونه پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را به این اداره اعلام نمایند