بانک اطلاعات هیئت های ورزشی
بانک اطلاعات هیئت های ورزشی
رديف نام هيأت اعضاء هيأت
1 اسكي رئيس سعید خانزاده
نائب رئيس -
دبير -
2 اسکواش رئيس  اکبر کریمی
نائب رئيس  
دبير -
3 اسكيت رئيس محمود رستمی
نائب رئيس  
دبير -
4 انجمنهاي ورزشي رئيس ملک زاده
نائب رئيس حدیته حسین
دبير سیدعلی اکبر فلاح پور
5 بدمينتون رئيس معصومه ممتازی
نائب رئيس -
دبير محمد ندایی
6 بسكتبال رئيس علیرضا ناصری
نائب رئيس نرگس شیرزادیان
دبير  
   
روابط عمومي  
7 بوكس رئیس اصغر کریمی
نائب رئيس  
دبير بهزاد قاسمی
روابط عمومي  
8 بولينگ و
كيو اسپرت
رئيس محمدرضا صادقی
نائب رئيس -
دبير -
   
9 پرورش اندام و بدنسازي رئيس قدیر آرمیان
نائب رئيس اکبر ترابی
دبير بهروز عظیمی
10 پزشكي ورزشي رئیس عباس امیراحمدی
نائب رئيس  
دبير زهرا حسینی
11 تكواندو رئیس حسین عزیزی
نائب رئيس مهدیه فتحی
دبير ناصر برجی
12 تنيس روي ميز رئیس حامد نادری
نائب رئيس مریم قاسمی
دبير  
13 تنيس رئيس شهرام خانزاده
نائب رئيس -
دبير -
14 تيراندازي رئيس سید عزیز غفاری
نائب رئيس -
دبير -
15 تيراندازي با كمان رئيس حسین دلشاد
نائب رئيس  
دبير  
16 جودو رئيس مجید بلشلی
نائب رئيس  
دبير جلال مرندی
17 چوگان رئیس مصطفی آزاد
نائب رئيس  
دبير  
18 دوچرخه سواري رئیس بهرام خواجه دهی
نائب رئيس  
دبير  
19 دووميداني رئيس طاهر ویسی
نائب رئيس  
دبير سعید قره داغی
روابط عمومي  
20 ژيمناستيك رئيس خانم شراره نجفی
نائب رئيس  
دبير ساسان محسنی
   
21 سواركاري رئيس مجتبی جانعلی
نائب رئيس فرحناز بلوک
دبير  
روابط عمومي  
22 شطرنج
و
بازیهای فکری
رئیس زهرا داداشی
نائب رئيس جواد عیسی آبادی
دبير  
23 شنا- شيرجه واترپلو رئیس امیر بهرامی
نائب رئيس مهسا آقا ساقلو
دبير میثم جمالی
24 فوتبال رئيس مجدی محمدی
نائب رئيس مریم حسن زاده
دبير  
25 قايقراني رئیس محمد علی  قرائت
نائب رئيس لیلا عیدی
دبير -
26 كبدي رئيس وحید حسین پور
نائب رئيس معصومه خلیفه
دبير سید صالح صالحی
27 كاراته سرپرست حمید احمدی
نائب رئيس لیلا عبداللهی
دبير عباس شایسته
28 كشتي رئیس ایوب علایی
نائب رئيس  
دبير شهرام جهانگیری
29 كوهنوردي رئيس قهرمان نصراللهی
نائب رئيس خانم رفسنجانی
دبير رضا ملکی خو
30 موتورسواري
 و
اتومبيلراني
رئيس سیدرضا بزرگ حسینی
نائب رئيس  
دبير -
روابط عمومی  
31 نجات‌غريق رئيس غلامرضا نجفی
نائب رئيس شیوا مولوی
دبير  
32 واليبال سرپرست ابراهیم وادی
نائب رئيس اعظم عیدی
نائب رئيس  
دبير عباس اصغرپور
33 ورزشهاي زورخانه‌اي و پهلواني رئيس علی آرمیان
نائب رئيس  
دبير محمدرضا قادری
34 ورزشهاي جانبازان و
معلولين
رئيس  
نائب رئيس  
دبير  
35 ورزشهاي رزمي رئيس مصطفی سالاریان
نائب رئيس شهلا احمدپناه
دبير مهدی شاهوردی
36 ورزشهاي بومی، محلی و
سنتی
رئيس بیت اله شکری
نائب رئيس آسیه افشار
دبير مجید جعفریان
37 ورزشهاي
سه گانه
رئیس امیر منصوری
نائب رئيس زهرا ذاکری
دبير -
38 ورزشهاي
 نابينايان
و کم بینایان
رئيس  
نائب رئيس -
دبير -
39 ورزشهاي
 ناشنوايان
رئيس محمدرضا واشقانی فراهانی
نائب رئيس سکینه احمدی
دبير علی حیدری
40 ورزشهاي
همگاني
رئيس داود بیات سررمدی
نائب رئيس معصومه ممتازی
دبير اورینب مسرور
41 وزنه‌ برداري سرپرست رسول ونبینی
نائب رئيس فردین یاوری
دبير  
42 ووشـو رئيس صادق حمد اله زاده
نائب رئيس سودابه جاوید
دبير جواد خان زاده
43 کونگ فو و هنرهای رزمی رئیس احمد سرایی
نائب رئيس زینب حسینی تبار
دبير میثم ایرانشاهی
44 هاكي رئيس حجت رسولی
نائب رئيس -
دبير -
45 هندبال رئيس ناهید نظری
نائب رئيس  
دبير  
46 ورزشهاي بيماران خاص و پيوند اعضاء رئيس خداداد اله وردی
نائب رئيس -
دبير  
47 هيات ورزش
كارگري
رئيس  
نائب رئيس  
دبير  
48 هيات ورزش
دانش آموزي
رئيس ابوالفضل اخوان
نائب رئيس -
دبير -