همکاری و جدیت در واکسیناسیون جامعه هدف ورزش اسلامشهر
 
 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، پیام نظر پیرامون همکاری با شبکه بهداشت در اجرای واکسیناسیون عمومی گفت:
 
این اداره در ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون اعلام آمادگی نمود که در حال حاضر سالن زینب کبری در اختیار شبکه بهداشت میباشد. 
 
وی در ادامه افزود:
 
با هماهنگی بعمل آمده با شبکه بهداشت شهرستان و با توجه به ارتباط شغلی کارکنان، رؤسا، دبیران و نواب رئیس هیاتهای ورزشی، موسسین و مدیران  باشگاهها، مجموعه ها و جمعی از ورزشکاران شهرستان اسلامشهر  واکسیناسیون بالغ بر 400 نفر از جامعه هدف انجام شد تا در آینده ای نزدیک شاهد فعالیت کامل باشگاهها و مجموعه های ورزشی باشیم.
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر