تجلیل سجاد گنج زاده
 مدال آوران المپیک ۲۰۲۰ توکیو در استانداری تهران با حضور پیام نظر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر و سجاد گنج زاده قهرمان اسلامشهری المپیک تجلیل شد.