جلسه کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد
در راستای اجرای مصوبات شورای ورزش شهرستان نشست اجرای طرح کاهش آسیب های اجتماعی توسط ظرفیت ورزش و جوانان با رئیس مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور پیام نظر رئیس اداره ، دکتر افشار مند ، دکتر ویسی و ممتازی معاون اداره برگزار شد