درخشش تکواندو کار اسلامشهری در تیم ملی بانوان
 
.
 
  این تکواندو کار به عنوان اولین دختر اسلامشهر به مسابقات جهانی اعزام خواهد شد.
 
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر