بازرسی های دوره ای اماکن ورزشی
 
 
 
 "پیام نظر" رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر بهمراه "قارلقی" معاون فنی و ورزشی و "صادقی" مدیر روابط عمومی اداره، طی نظارت دوره ای از اماکن سطح شهر از مجموعه ورزشی 22 بهمن بازدید نمودند و بر رعایت قانون اجرایی ستاد ملی کرونا از سوی مدیران و موسسان نظارت کردند .
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر