حضور دبیر هیات تکواندو استان در شهرستان اسلامشهر
 
 
 
دراین جلسه که باحضور معاونین اداره، عزیزی رئیس و برجی دبیر هیات تکواندو شهرستان انجام شد گزارشی در مورد فعالیت هیات مربوطه و نقاط ضعف و قوت آن ارائه شد و در ادامه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت از سوی "لشگری" دبیر هیات تهران و "نظر" رئیس اداره مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد بررسی های لازم صورت پذیرد.
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر