اولین جلسه "مشارکت های اجتماعی جوانان و سازمان های مردم نهاد " اسلامشهر

اولین جلسه "مشارکت های اجتماعی جوانان و سازمان های مردم نهاد " در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان اسلامشهر برگزار شد.
در این جلسه با حضور نمایندگان ادارات و ارگان ها و نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مسائل جوانان و آشنایی بیشتر نماینده ارگان ها و نهادها و نماینده اصحاب رسانه با اعضاء کمیته و نحوه فعالیت سمن و همچنین لزوم تشکیل سازمان های مردم نهاد مورد بررسی تحلیل قرار گرفت.
 در ادامه جلسه در مورد شناسایی مخاطبین جوان جهت انجام کارهای داوطلبانه و ترویج ثبت و صدوراعتبارنامه سازمان های مردم نهاد تاکید شد.