تقدیر از ابراهیم وادی در جریان جشنواره تجلیل از برترین های اوقات فراغت استان تهران

ابراهیم وادی رئیس هیئت والیبال اسلامشهر به عنوان موفق ترین مربی والیبال و استعدادیاب تیم های پایه ملی در اسلامشهر، توسط گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران مورد تجلیل قرار گرفت.
تجلیل از ابراهیم وادی در جریان جشنواره تجلیل از برترین های اوقات فراغت استان تهران و با حضور آرمیان رئیس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر در برج میلاد صورت گرفت.