تقدیر آرمیان از قهرمان و رکورددار روپایی با توپ رباط کریم

رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر با  اهداء لوح سپاس و هدایا از حسن ولی پور رکورددار روپایی با توپ، تقدیر کرد.
این تقدیر در جریان جلسه آرمیان با حسن ولی پور قهرمان و رکورددار روپایی با توپ رباط کریم در دفتر رییس اداره ورزش و جوانان انجام شد.