جلسه مدیران و موسسین استخرهای شهرستان اسلامشهر و هیات شنا باآرمیان

در جریان جلسه مدیران و موسسین استخرهای شهرستان و اعضاء هیات شنا اسلامشهر، ابراهیمی رییس هیات شنای استان تهران با آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر دیدار کرد.
جلسه مدیران و موسسین استخرهای شهرستان و مسوولین هیات شنا با حضور ابراهیمی رییس هیات شنای استان تهران در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان اسلامشهر برگزار شد.