اهداء لوح سپاس به رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر در فرمانداری

 در جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر در سالن جلسات فرمانداری، لوح سپاس به رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر اهداء شد.
در این جلسه، توسط فرماندار و امام جمعه شهرستان به جهت عملکرد فعال کمیته ورزش دردهه فجر ۹۵از آرمیان رییس کمیته ورزش ستاد دهه فجرشهرستان با اهداء لوح سپاس تقدیر گردید.