برتری حسين جعفري بازيكن اسلامشهري در مسابقات پينگ پنگ قهرماني جانبازان كشور

مسابقات پينگ پنگ قهرماني جانبازان كشور با برتری حسين جعفري بازيكن اسلامشهري به پايان رسيد.
جعفري يكي از بازيكنان اين رشته، سابقه چندين دوره مسابقات قهرمان كشور را داراست. وي توانسته قهرماني آسيا را هم در كارنامه ورزشي خود داشته باشد.