مسابقات شطرنج (سیمولتانه) با حضور استاد عامر آمیخته

مسابقات شطرنج (سیمولتانه) با حضور استاد عامر آمیخته و ۱۸نفر با سرداوری عیسی آبادی در اسلامشهر برگزار شد.
طبق بررسی بازیها و عملکرد بازیکنان از نظر استاد برگزار کننده که با ۱۵برد و سه تساوی همراه بود، به نفراتی که موفق به تساوی شدند، جایزه اهدا گردید.
در پایان به  نفرات منتخب ذیل جوایزی اهدا شد:
۱-حسین غلامی نژاد
۲-امیرعلی شاکری
۳-سارا ملکی
۴-امیرحسین خانکی