حضور سحر سادات میرعلیزاده و زهرا نصیری از اسلامشهر در اردوی تیم ملی موی تای

 اردوی تیم ملی موی تای در شهرستان آبسرد با مسئولیت استاد سالاریان سرمربی تیم ملی ایران برگزار شد.
فرامرزی نائب رئیس هیات رزمی اسلامشهر به عنوان کادرفنی و بازیکنان سحر سادات میر علیزاده و زهرا نصیری از اسلامشهر در اردوی تیم ملی موی تای حضور داشتند.