مقام سومی کاراته کاهای بانوان اسلامشهر درترکیب تیم جوانه صفادشت

تیم کاراته بانوان اسلامشهر به مربیگری مژگان قاسمی در دو بخش کاتا تیمی و کومیته تیمی درترکیب تیم جوانه صفادشت درپیکارهای سوپرلیگ کشور به مقام سوم رسید.
مسابقات سوپرلیگ کاراته بانوان کشور با حضور 14 تیم برگزار شد که بازیکن کاتای انفرادی تیم جوانه صفادشت این تیم لیلا خانی و بازیکنان کاتای تیمی متشکل از رویا اکرمی، لیلا خانی و الهه نوبهاری از قهرمانان پر افتخار اسلامشهر بودند که توانستند به این عنوان ارزشمند دست یابند.