بسته های حمایتی مشاغل زیاندیده در دوران کرونا
با عنایت به حسن عملکرد "حیدری" در بخش حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا  (به‌جهت سرعت، نظم و دقت عملکرد)، ایشان توسط پیام نظر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر مورد تقدیر قرار گرفت.
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر