قهرماني مسابقات طرح هوپس (پینگ پنگ) توابع استان تهران به اسلامشهر رسید

مسابقات طرح هوپس (پینگ پنگ) توابع استان تهران بين ٥٠راكت بدست در رده نونهالان برگزار شد.
 اين مسابقات انتخابي مسابقات قهرماني كشور می باشد كه عرفان فيضي از اسلامشهر توانست مقام قهرماني را کسب نماید و مجوز صعود به قهرماني كشور را دریافت نماید.
برترین ها:
مقام اول: عرفان فیضی (اسلامشهر)
مقام دوم: ماهان دانش (ملارد)
مقام سوم: حمید شریفی(شهریار)