مسابقه دوومیدانی از میدان الغدیر تا میدان نماز اسلامشهر و تقدیر از قهرمانان افتخارآفرین

 مسابقه دوومیدانی از میدان الغدیر تا میدان نماز اسلامشهر به مسافت ۶کیلومتر برگزار شد.
هئیت دو ومیدانی شهرستان اسلامشهر به مناسبت روز احسان ونیکوکاری و با شعار کمک و دست گیری از آنان، یکدوره مسابقه دو و میدانی برگزار کرد که در پایان به نفرات اول تا ششم این مسابقه به ترتیب منصور بیات، رضا عزیزیان، داود حسین زادگان، کامبیز ابیار، مرتضی یاری و محمد منصوری توسط مسوولین ورزش شهرستان آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر و قارلقی معاون اداره، نصرالهی رئیس هئیت دو ومیدانی و قره داغی  دبیر هیات، هدایای نفیس واحکام قهرمانی اهداء گردید.
در ادامه مراسم از چهار تن از قهرمانان که در مسابقات دو و میدانی کشوری برای شهرستان اسلامشهر افتخارآفرینی کرده بودند، تقدیر شد.
در پایان نیز از علی  نصراللهی، رضا عزیزیان، داود حسین زادگان و سعید قره داغی مسوولین هیات دوومیدانی اسلامشهر قدردانی گردید.