برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات ریتد شطرنج اسلامشهر در حضور مسئولین

 مسابقات ریتد شطرنج اسلامشهر با حضور ۵۸شطرنج باز در یک فضای مناسب برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، این مسابقات در ۷دور طبق آیین نامه ارسالی و تایید شده کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون برگزار شد.
مراسم افتتاحیه و اختتامیه  و اهدا جوایز نیز با حضور مسئولین ارشد شهرستان اسلامشهر با برنامه ریزی دقیق و منظم برگزار و در ادامه به تمامی شطرنج بازان منتخب طبق آیین نامه جوایز نقدی، حکم، مدال  و هدایای نفیسی به رسم یادبود اهدا گردید.

جدول نهایی و نفرات منتخب:
۱-جواد لواسانی             ۶/۵امتیاز
۲-جواد عیسی ابادی       ۶/۵امتیاز
۳-عامر آمیخته               ۵/۵امتیاز
۴-داود اله وردی             ۵امتیاز
۵-حمید حمیدیان            ۵امتیاز
۶-مهدی رحیمی              بالای۴۵سال
پریماه قاسمی              دختران
محمدرضانوری           زیر۱۴سال
امیرعلی شاکری          زیر۱۰سال
کارن کشاورز                زیر۸سال
عرفان شیخعلی           زیر۸سال
عبدالله نفریه               پیشکسوتان