پایان کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ در اسلامشهر

اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه3 ویژه بانوان را با حضور استاد قهرمانی برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، این کلاس با همکاری هیات ورزشهای همگانی اسلامشهر به مدت 5روز در سالن های شهید تهرانی و آپرین برگزار شد که در پایان آزمون ، قارلقی معاون فنی ورزشی اداره و ممتازی معاون ورزش بانوان، حیدری مسول دبیرخانه اداره ، ویسی رییس تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ، چراتی دبیر هیات همگانی اسلامشهر و نبیئی مسئول روابط عمومی هیات همگانی از مدرس کلاس و مسئولین برگزاری با اهداء لوح سپاس تقدیر کردند.