تجلیل از قهرمانان جهانی و آسیایی اسلامشهر با حضور فرماندار و شهردار

آیین تجلیل از قهرمانان جهانی و آسیایی اسلامشهر با حضور مسئولین شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی جهانی که در یک ماهه گذشته صاحب عناوین و رتبه های خوبی شده بودند، برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئولین ارشد شهرستان مهندس حقیقی فرماندار، مهندس ناصری پور شهردار اسلامشهر به همراه معاونین، نایبی رییس شورای شهر، نصیری عضو شورای شهر، آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر و معاونین، حاج مصطفی کریمی خیر ورزش یار و پیشکسوت ورزش و استاد مصطفی سالاریان سرمربی تیم ملی کیک بوکسینگ، مربیان و قهرمانان حاضر در مراسم حمداله زاده رییس هیات ووشو، قهرمان ارزنده سجاد گنج زاده،علی فداکار، محمد مهدی گرشاسبی، نگین باقری، حمیده برخور در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید.