جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.
حضور آقای آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر در این جلسه....
جلسه شورای اداری شهرستان اسلامشهر با حضور فرماندار محترم و رییس شورای ورزش وجوانان اسلامشهر و کلیه روسای ادارات شهرستان و نمایندگان مردم تهران، ری،  شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید که نمایندگان محترم مجلس در این برنامه  سخنانی را ایراد نمودند :