برای پنجمین سال متوالی روابط,عمومی اداره شهرستان اسلامشهر مقام برتر را کسب کرد

به مناسبت هفته روابط عمومی برگزار شد:
مراسم تجلیل از روابط عمومی ها ی ادارات,حوزه ها و هیتهای ورزشی ورزش وجوانان استان تهران,به مناسبت گرامیداشت روز روابط عمومی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور ناظمی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان،احمدی معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان ، مهدوی شاهرودی مشاور فرهنگی و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران و گرشاسبی مشاور وزیر و مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از روسای ادارات ورزش ورزش و جوانان شهرستانها و حوزه های تابعه برگزار شد.
آرمیان رییس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر نیز با حضور در  این مراسم در ارزیابی ادارات و حوزهای اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای پنجمین سال متوالی روابط,عمومی اداره شهرستان اسلامشهر مقام برتر را کسب کرد