چهارمین جلسه هماهنگی شورای معاونین در خصوص مسابقات امیدهای آینده تهران

قدیر آرمیان رئیس اداره ورزش و جوانان اسلامشهر چهارمین جلسه هماهنگی و آماده سازی تیم های و هیئتهای ورزشی در مسابقات امیدهای آینده پایتخت را با حضور معاونین و پرسنل اداره درسالن کنفرانس این اداره برگزار نمود.به گزارش رواط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر قدیر آرمیان هدف از برگزاری این جلسات جهت  تاکید بر حضور کلیه ورزشکاران و هیئتهای ورزشی با تمام توان و انرژی در مسابقات امیدهای آینده ورزش استان تهران در جهت کشف استعدادهای نوجوانان و جوانان شهرستان اسلامشهر عنوان کرد و از اهمیت این جشنواره و مسابقات سخنانی را ابراز نمود و از معاونین خواستند و تاکید کردند  تا کلیه بخشنامه های و آئین نامه های مربوطه در در اختیار هیئتهای ورزشی قرار داده و جلسات تخصصی در این زمینه با تک تک هیئتها برگزار نمایند .
در ادامه ایشان به حضور فعال 20 تیم ورزشی در بخش آقایان و 13 تیم ورزشی در بخش بانوان اشاره کردند و افزودند که تیم های ورزشی اعزامی از شهرستان اسلامشهر با تمام قوا با آمادگی کامل در این جشنواره و مسابقات حاضر می شوند.آقای آرمیان از معاونین ورزشی آقایان و بانوان خواست و تاکید کرد تا در ارائه به موقع گزارش عملکرد و اعزام تیم های ورزشی به مسابقات امیدها به روابط عمومی اداره همکاری لازم را انجام داده تا در اسرع وقت گزارشات در سایتها درج و در خاتمه کتابچه گزارش عملکرد مسابقات امیدهای آینده ورزش استان تهران آماده گردد.
ایشان به حمایت فرماندار محترم و همکاری شهردار و اعضای شورای شهر اشاره کرد و خواست که در این زمینه جلسات تخصصی برگزار گردد و به بحث کمک مالی و اعلام حمایت این دستگاهها اشاره  نمودند .