مقررات رقابتهای ژیمناستیک امیدهای آینده ورزش استان تهران تصویب شد

در جلسه ای با حضور جمعی از خانواده بزرگ ژیمناستیک پایتخت، قوانین مقررات رقابت های ژیمناستیک برای مسابقات امیدهای آینده ورزش به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک اسلامشهر ، در جلسه ای با حضور روح الله وین سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران و نمایندگانی از پیشکسوتان و روسای هیات های حوزه و شهرستان در خصوص قوانین رقابت های ژیمناستیک امیدهای آینده ورزش تصمیم گیری شد. 
رقابتها در بخش آقایان پنجشنبه ۲۲ مرداد راس ساعت ۹ صبح در ورزشگاه شهید قیانوری تهران برگزار می گردد و هیات های ژیمناستیک شهرستان های استان و توابع تا تاریخ ۱۰ مرداد نسبت به ارسال اسامی به هیات ژیمناستیک استان تهران فرصت دارند.
گفتنی است مسابقات ژیمناستیک در بخش بانوان نیز دوشنبه 94/6/2 راس ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهید حیدرنیا تهران آغاز می شود و هیات های شهرستان های استان و توابع باید تا ۱۰ مرداد حضور خود را در این رقابتها اعلام کنند.
در پایان این جلسه مقررات و بخشنامه ژیمناستیک بخش آقایان به شرح زیر تصویب رسید:
- مسابقات در رده جوانان و نوجوانان برابر قوانین بین المللی FIG برگزار می گردد، به طوری که در رده جوانان در ۶ وسیله و در رده نوجوانان در ۴ وسیله برگزار می شود.
- رده سنی جوانان متولدین سال های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ در ۶ وسیله اختیاری طبق قوانین FIG شامل ۸ حرکت حداکثر و ۷ حرکت حداقل می باشد و ارتفاع پرش خرک ۳۰/۱ cm می باشد.
- در رده نوجوانان در ۴ وسیله جهت متولدین سالهای ۱۳۸۱،۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب زیر می باشد:
حرکات زمینی: حداکثر ۸ حرکت و حداقل ۷ حرکت طبق قوانین FIG و به صورت اختیاری
پرش خرک: ارتفاع ۲۰/۱ cm و پرش به صورت اختیاری
خرک حلقه:با دسته ۱۰ تا جفتی سرطولی خرک(بدون پرش) ۱۰ امتیاز
دار حلقه به صورت اجباری: رفتن به بالای دار حلقه- زاویه ۲ ثانیه مکث- غلت جلو- شمع- پرچم
عقب از پایین به شمع- آفتاب-آفتاب به شمع- مهتاب زاویه و پرش پشتک زاویه جمعا ۱۰ امتیاز
همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت بیمه جهت شرکت در مسابقات الزامی است.
مقررات رقابت های ژیمناستیک بانوان:
- مسابقات در دو گروه سنی ۱۰ و ۱۱ سال جهت متولدین سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۲-۱۳-۱۴ و
۱۵ سال جهت متولدین سال های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰،۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در دو وسیله زمینی و پرش خرک مطابق مقررات داوری جهانی FIG برگزار می گردد.
همراه داشتن اصل شناسنامه و اصل کارت بیمه جهت شرکت در مسابقات الزامی می باشد.